กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/65

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการนิเทศโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยคณะกรรมการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า