กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประเมินครูผู้ช่วย

31 มี. ค.66 ศน.จิรัชยา กินไธสง  ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม         ครูผู้ช่วย ครูชมภู  ดาทอง วิชาเอกปฐมวัย  ร.ร.บ้านงิ้ว เครือข่ายชุมพลบุรี3 รร.ขนาดเล็ก จิ๋วแต่แจ๋ว 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า