กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

นิเทศฯ 3r8c

4 กรกฎาคม 2566

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรีโดยมีนายอรรถพล ชาติรัมย์ รองปอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมคณะ ชื่นชมโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งให้เห็นทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 (3r8c)

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า