การประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

25 ตุลาคม 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

จัดประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ปีการศึกษา 2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคชสาร  สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกอบด้วย กตปน. ประธานเครือข่ายโรงเรียน และศึกษานิเทศก์โดยมีดร.ประเสริฐศักดิ์ เหินไธสงรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า