กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การพัฒนาตนเอง DE ต้นน้ำ ของโรงเรียนบ้านน้ำเขียว

27 ตุลาคม 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

จัดประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาตนเองของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองรุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง ในปี 2565 โดย สพป.สุรินทร์ เขต 2 กราบขอบคุณ

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า