การอบรมฯการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2

20 มีนาคม 2566 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ท่านประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2  เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2  (พ.ศ. 2566 -2570 ) 

ณ ห้องรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า