กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ประเมินสัมฤทธิ์ผลฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์วันที่ 31 มีนาคม 2566 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1)  นางบุษรินทร์ มีสัตย์และนายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ  โดย นายนพดล ศิริโชติ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2  ประธานกรรมการ นายสุภพ ไชยทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการและนางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมคชสาร


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า