เวทีติดตามประเมินผลภายในฯ ในโครงการTSQP

4-5 มีนาคม 2566

นายนพดล ศิริโชติ รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 

พร้อมคณะศึกษานิเทศก์

ร่วมกิจกรรมเวทีติดตามประเมินผลภายในเพื่อเสริมพลังภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ TSQP 

โดย กสศ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า