กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ประชุมคณะวิทยากร"บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษาประ


10 กรกฎาคม 2566 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ                     ศน.จิรัชยา กินไธสง  ศน.สุภัคร พุทธานุ  อบรมเตรียมวิทยากร เพื่ออบรมขยายผล " บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา  ณ ห้องประชุมเมืองแก้วแสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า