กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการระดับภาค ปี 2566
17 กันยายน 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วย ศน.สุภัคร พุทธานุ ร่วมกิจกรรมงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และให้กำลังใจ รร.บ้านยางและรร.หนองบัวแดง ที่นำผลงานมาร่วมนำเสนอในครั้งนี้แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า