การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)


 
17 มีนาคม 2567นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมาย ให้ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อม ศน.จิรัชยา กินไธสง ศน.กุญช์พิสิฐ์ คงนุรัตน์
ศน.สุภัคร พุทธานุและศน.ปทุมมาศ ขาวมะเริง ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี การศึกษา 2566 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า