การสร้างภาพวาดระบายสีง่ายๆ ด้วย AI


1. สร้างคำภาษาอังกฤษใน Google Translate คลิ๊ก

2. นำคำ Coloring pages for children, ก่อนวลี

3. นำคำ , on a white background Low details, large print, fine lines, no pattern, fill ต่อท้ายวลี

4. นำไป Generate กับ Bing AI คลิ๊ก

5. จะได้ภาพดังนี้Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า