ประชาสัมพันธ์ ครูส่งผลงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) OBEC CONTENT CENTER สพป.สุรินทร์ เขต 2

 


เกณฑ์และแบบรายงาน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

ตัวอย่างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice


ส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 
ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า