กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

17 พฤศจิกายน 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565  โดยปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในอำเภอรัตนบุรีเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน ระหว่าง 14-16 ธันวาคม 2565 นี้


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า