กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนชั้น ป.3

19 พฤศจิกายน 2565 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนเชิงรุก G-QSCCS ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว ขอบคุณ คณะวิทยากร และคณะทำงาน รวมทั้งผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี 
แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า