กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกช่วงวัย

7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกช่วงวัย ด้วยพลังทุกภาคส่วน"กรณีศึกษาสุรินทร์ : จังหวัดตัวแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา" ณ โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า