กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

อวยพรและรับพร ในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 2566 จาก ท่านผอ.เขต สพป.สุรินทร์ เขต 2 และ รองผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 2

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมอวยพรและรับพร จากนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า