งานแถลงข่าว ประชุมชี้แจงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

22 ธันวาคม 2565  ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ศน.ปทุมมาศ ขาวมะเริง ศน.สุภัคร พุทธานุ  ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว ประชุมชี้แจงจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด"หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล" ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดนท์ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านอัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวครั้งนี้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า