ประชุมครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566

3 มกราคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนมกราคม 2566  เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในขับเคลื่อน การจัดสอบ ONET , NT,   RT และข้อราชการอื่นโดยมีนายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า