การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านดร.อัมพร พินะสา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  และมีดร. ธีร์ ภวังคนันท์ พิเศษ และดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. พบปะบรรยายพิเศษ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า