กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนบูรณาฯ

3 เมษายน 2566

ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯและ

นางณิชากร  นาคแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ได้รับมอบหมายจากท่านผอ.เขต สพป.สุรินทร์ เขต 2 

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ระดับพื้นที่)  โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช.เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องข้าวสารหอม  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า