การคัดเลือกนวัตกรรม การนิเทศ ของเขตตรวจราชการที่ 13

26 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การนิเทศวิถีใหม่ 

วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช่นวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน ประจำปี 2566 ตามประกาศเครือข่ายนิเทศการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13  

ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า