กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯปฐมวัย สพป.สุรินทร์ เขต 2


20 กรกฎาคม 2566  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายนายอรรถพล ชาติรัมย์รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม ข้าราชการครูและบุคลากรระดับปฐมวัย สพป.สุรินทร์ เขต 2  ณ หัองประชุมดอกจาน      นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อม ศน.สุภัคร พุทธานุ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า