กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์วันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  ประจำปีงบประมาณ 2566 ของตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมีนายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานกรรมการ    นายยรรยง ผิวอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการและ       นายสุภพ ไชยทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการและเลขานุการ


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า