การประชุมคณะทำงานจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุรินทร์


31 เดือนตุลาคม 2566  ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ได้รับมอบหมาย จากนายศิริศาสตร์ ส่องแสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมช้างแดง คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุม

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า