กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนตุลาคม 2566


24 ตุลาคม 2566 การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2566 ของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ณ หัองประชุมคชสาร โดยมีนายศิริศาสตร์ ส่องแสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม 

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า