กิจกรรมอบรมธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายชุมพลบุรี 3


นายศิริศาสตร์ ส่องแสง  รอง ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู คณะผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 3 วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดเกาะแก้วยานนาวา บ้านม่วงน้อย ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  สพป.สุรินทร์ เขต 2

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า