การประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่

15-17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า