กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ประชุมการเตรียมความพร้อมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
22 พฤศจิกายน 2566 นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกสมาคมผู้บริหาร ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ณห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า