กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ปี 2566


13 ธันวาคม 2566  นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายถวิล บุญเจียม ผู้ทรงคุณวุฒินางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ  ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางจิอาภา คนึงเพียร ศน.สพม.สุรินทร์ นางจันทร์ฉาย บุญเต็ม นักวิชาการฯ สพป.สุรินทร์ เขต 3ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุรินทร์ ณ รร.ขนาดมอญพิทยาคม อำเภอสังขะประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมขนาดกลาง

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า