กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.สพท

18 ธันวาคม 2566 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่(Performance Agreement)ในระยะเวลา 1 ปี (รอบ 6 เดือน)ของนายศิริศาสตร์ ส่องแสงรอง ผอ.สพอ.สุรินทร์ เขต 2 ผ่านระบบ Zoom meeting

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า