อบรมปฎิบัติการ " นวัตกรรม จิตศึกษา"

14-15 ตุลาคม 2566 ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ และศน.สุภัคร พุทธานุ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมปฏิบัติการ ครูในสังกัด การบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน Active learning จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ อาคารช้างเผือก

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า