ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน

 

 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมทางไกลผ่านระบบผ่านระบบZoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า