กลุ่มนิเทศ สพป.สุรินทร์ เขต 2

การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( RT) ปีการศึกษา 2566             วันจันทร์ที่  12 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 218 คน  เรื่อง แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที 1  โดยมีนายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลบเป็น และนายศิริศาสตร์ ส่องแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้นำกรณีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการการสอนในห้องเรียนให้กับคณะครูที่เข้าประชุมครั้งนี้ 
              มีคุณครูนันทิยา วิชิตสโร ครูโรงเรียนสนมศึกษาคาร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิควิธีการสอนอย่างไรให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ พร้อมการสร้างนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่านจากปัญญาประดิษฐ์        ( AI) จากคุณครูอาชานัย จิตรดี ครูโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
              ขอบคุณศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ ้เขต 2 ทุกคน

              


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า